За програмата

Beyond e нова преакселераторска програма на The Edge:R&BD и JA България, която ще се реализира през учебната 2019 - 2020 г. Програмата е насочена към младежи на възраст между 18 и 29 години - млади професионалисти или студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които искат да работят върху създаването и развитието на технологични lean стартъпи в следните направления: Суровини и кръгова икономика (Raw materials and Circular Economy); Интелигентни градове (Smart Cities); Медицина и здравеопазване (Medicine and Healthcare).

По време на обучението екипите ще работят с опитни ментори както от бизнес, така и от академичните среди.

Темите на занятията включват: самопознание и себеоткриване; идентифициране на проблеми и възможности; генериране на идеи; разработване и валидиране на бизнес модел; финансово планиране. Модулите са силно практически и с ясно изразено добавена стойност за развитие на конкретните стартъп идеи, по които сформираните екипи ще работят в рамките на преакселератора.

Сесиите ще се провеждат от месец ноември 2019 г. до месец май 2020 г., в събота и неделя (през една седмица)

в споделеното пространство за работа на JA Bulgaria в София тех парк – JA StartUp Hambar.

Kакви са ползите?

Чрез работата си в програмата участниците ще получат достъп до най-новите подходи и практики в развитието на стартъпи в глобален мащаб (например: lean startup, lean launchpad, design thinking и др.), адаптирани за България.

инициативност

предприемачески умения и нагласа

работни/професионални навици

специфични бизнес компетентности и допълнителни познания в избраното от вас направление

Ще имате достъп до ментори с познания и опит в трите тематични сфери;

Възможности за финансиране на бизнес идеите

Най-добрият екип във всяко от трите направления ще спечели и награда на стойност 5,000 лв., която включва парична награда и менторство за доразвиване на бизнес идеята.

Възможности за участие в международни инициативи и достъп до други акселераторски програми – напр. MassChallenge.

Суровини и кръгова икономика

Интелигентни градове

Медицина и здравеопазване

Локация

Всички занятия в рамките на програмата ще се провеждат в споделеното работно пространство на JA Bulgaria – JA StartUp Hambar, който се намира в сграда “Инкубатор” в София Тех Парк (бул. “Цариградско шосе” 111Б, София)

Meнтори

Аз се казвам

Милена Стойчева

Работя в

JA Bulgaria и The Edge: R&BD

Моите супер сили са

Иноватор, мотиватор, ентусиаст и предприемач с повече от 20 години опит.

Аз се казвам

Иглика Милошева

Работя в

The Edge: R&BD

Моите супер сили са

Опит като лектор в обучителни програми и инициативи за създаване на предприемачески умения и нагласи сред студенти, стратегическа насока за развитие на идеите и бизнес моделите.

Аз се казвам

Апостол Дянков

Работя в

JA Bulgaria

Моите супер сили са

Като експерт по кръгова икономика и зелени технологии, ще проуча контекста на вашата бизнес идея и как тя да бъде по-устойчива, екологосъобразна, полезна за обществото и печеливша.

Аз се казвам

Асен Ненов

Работя в

Активни потребители, Хранкооп, Екоцентрик, Екосистем Юръп

Моите супер сили са

Астигматизмът ми е суперсила 🙂 Също така задаването на прости въпроси, които имат възможно най-сложни трансдисциплинарни отговори. 😉

Аз се казвам

Филипа Иванова

Работя в

Централни Новини БНТ

Моите супер сили са

Съвети за професионално израстване, презентационни умения, бизнес комуникация и техники за овладяване на напрежението по време на телевизионни участия и говорене пред много хора.

Аз се казвам

Христо Шомов

Работя в

Интоит България ЕООД

Моите супер сили са

Над 10 години опит с видео, реклама и виртуална реалност. Силата ми е в комбинативността, идеите,  създаването на екипи и изпълнението на проекти.

Аз се казвам

Евгения Ташева

Работя в

Екологично Сдружение За Земята

Моите супер сили са

Цялостен поглед върху системите за управление на битови отпадъци, ролите на различните играчи в тях и разнообразните начини за ‘справяне’ с отпадъците. Практически примери за бизнеси, общини и личности, насочени към затваряне на кръговрата на суровините.

Аз се казвам

Илия Левков

Работя в

Индустриален Клъстер Електромобили

Моите супер сили са

Човек, търсещ новите индустрии и бизнес възможности. Опитващ се да промени бизнес средата и отношенията в нея. Прям и откровен, обичащ България и новите предизвикателства за развитие на младите хора, с които съм готов да споделя натрупания си опит!

Аз се казвам

Мадлена Владимирова

Работя в

Green Business Norway

Моите супер сили са

Съчетаването на зелена икономика с иновативни технологични решения. Съвети за създаване на устойчив бизнес с грижа за околната среда. Активно прилагане на принципите на кръговата икономика и ефективното използване на ресурсите.

Аз се казвам

Борис Колев

Работя в

Devexperts Sofia

Моите супер сили са

Счупване на границите 🙂 Смятам, че единственият истински смисъл на предприемачеството трябва да бъде да прави добро – за хората, природата и обществото. Когато отдадеността, страстта и професионализмът се смесят с правилните морални ценности, резултатът винаги е феноменален.

Аз се казвам

Малвина Илиева

Работя в

The Edge: R&BD и JA Bulgaria

Моите супер сили са

Mога да бъда полезна на екипите при генерирането на релевантни за пазара идеи, изграждането на бизнес модели, изготвяне на презентации за представяне пред инвеститори, стратегии за комерсиализация на проектите, контакти с бизнес инкубатори в Европа, Азия и САЩ.

Аз се казвам

Вера Петканчин

Работя в

JA Bulgaria и The Edge: R&BD

Моите супер сили са

Вярата в доброто и потенциала на всеки човек; философският поглед върху ценностите и посоката на цивилизацията (понякога трябва да спрем и да се огледаме!); сътрудничеството с хора.

Аз се казвам

Петко Русков, PhD

Работя в

Софийски Университет “Св. Климент Охридски” и The Edge: R&BD

Моите супер сили са

Богат опит като предприемач, преподавател и консултант в областта на компютърното инженерство. Работи по проекти за проучвания, развитие и комерсиализация на технологии, научен ръководител е на докторанти и магистри.

Аз се казвам

Imre Gombkötő

Работя в

EIT Raw Materials

Моите супер сили са

Широки познания в сферата на суровини и нови материали, разработване и управление на проекти, развитие на личности и екипи. Дешифриране на абстрактни идеи 🙂

Аз се казвам

Христо Апостолов

Работя в

Софийска вода, АД

Моите супер сили са

Инженер – магистър по водоснабдяване и канализация с богат опит при изготвянето на предпроектни проучвания, идейни, технически и работни проекти в сферата на пречиствателните станции за питейни и за отпадъчни води в България и чужбина.

Аз се казвам

Керана Драганова

Работя в

“Софийска вода” АД

Моите супер сили са

Бакалавър по биология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър по Екологичен мениджмънт, част от екипа на “Софийска вода” АД от 10 години.  Смятам, че никога не е късно да научиш нещо ново! Бих искала да помогна всички да повярват, че могат да постигнат целите и мечтите си. Вие сте промяната!

Аз се казвам

Гергана Диканска

Работя в

Архитектурно студио “Дикански и партньори”

Моите супер сили са

Архитект по образование и практика | Партньор в архитектурно студио „Дикански и партньори“ | Докторант към катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“ на УАСГ | Социален предприемач по душа | Вярвам, че всяко предизвикателство крие възможност за растеж | Лична мотивация: отговорът на въпроса „Какво би направил, ако знаеш, че няма да се провалиш?“

Аз се казвам

Йордан Илиев

Работя в

MY Synergy

Моите супер сили са

Eвангелист в дигиталното здравеопазване, предприемач и стратег в света на медицината и иновациите. Съосновател и главен изпълнителен директор на MY Synergy – единствената компания в България, която предоставя цялостно портфолио от услуги за дигитална трансформация в здравеопазването.

ЕТАП 1 – Седмица 1 – 3

Иновационни лагери, генериране на идеи и други.
16.11.- 17.11.2019 г. до 30.11.- 01.12.2019 г.

ЕТАП 2 – Седмица 4 – 12

Бизнес модел и Customer Development и работа с ментори по направления

14.12.- 15.12.2019 г. – 25.04.- 26.04. 2020 г. до 25.04.- 26.04. 2020

ЕТАП 3 – Финална седмица

Финални презентации, подготовка за състезание

09.05. – 10.05.2020 г.