Loading...

Ние сме

Милена, Петко, Малвина, Вера, Иглика, Йоан и Ивайло. Екипът ни има богат опит в обучението по предприе-мачество и досега сме подкрепили стотици стартъпи в развитието им.
Прилагаме т.нар. надграждащ модел на образование - „От АБВ до PhD“, чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост. Миналата година решихме да отидем отвъд (Beyond) и да създадем програма, която да помага на студенти, алумни на JA (18+) и млади професионалисти да превърнат идеите си в работещ бизнес в рамките на няколко месеца. Нашата програма е основава на смесено обучение и учене чрез практика, което включва както доказана образователна методология, така и практически подход за създаване на устойчиви стартъп компании.

Идеята

Програмата е насочена към студенти (бакалаври, магистри и докторанти), алумни на JA (18+) и млади специалисти, които искат да работят върху създаването и развитието на технологични, lean стартъпи.
Ние прилагаме модела на отворените иновации, създавайки мултидисциплинарни екипи от хора с различни опит и компетенции, които създават работещи прототипи (MVP) на идеите си.
След приключване на програмата JA България & The Edge: R&BD продължават работа с екипите, за да подпомогнат пазарната комерсиализация на техните продукти / услуги.

Ние сме фокусирани в 3 тематични направления, но не се ограничаваме до тях. Ето защо, приветстваме предприемачи с идеи и в други области.

Кръгова икономика, устойчивост и суровини

Умни градове
и общества

Дигитални иновации в медицината и здравеопазването

Programme

01
Предприемачески начин на мислене
Предприемачество. Какво означава да си предприемач. Себеоткритие и себеопознание. Прогресивно мислене и как да го развием.
Lean startup
02
Методологията Lean Startup. Тествай и подобрявай идеите си бързо. Създай прототип.
Бизнес модел
03
Какво е бизнес модел? Канава на бизнес модела и нейните компоненти. Работа с Канавата. Създаване на бизнес модел /концепция/ валидиране на бизнес идея.
Съответствие продукт-пазар
04
Как да постигнем продукт в съответствие с пазара. Обратна връзка от клиентите. Стратегии за навлизане на пазара и разрастване на бизнеса.
Правни аспекти
05
Интелектуална собственост. Правни форми. Регистриране на компания.
Разработване на продукти
06
Процес на разработване на продукт при стартъпи. Пътна карта на продукта.
Финанси
07
Въведение във финансите и стратегическото мислене. Финансови показатели за стартиращи фирми. Изчисляване на производствените разходи. Модели на приходи.
Маркетинг и продажби
08
Придобиване и увеличаване на клиентите. Маркетингови стратегии за стартиращи компании. Дигитален маркетинг за стартиращи фирми. Активиране на продажбите.
Човешки ресурси
09
Изграждане на екип. Съвети за създаване и организиране на екип.
Дружествени дялове/Капитал и отношения с инвеститори
10
Набиране на средства. Видове финансиране при стартиращи компании. Как да изберем инвеститори. Инвестиционен процес.
Продуктивност
11
Лична продуктивност. Екипна продуктивност. Стратегии и инструменти. Вътрешнофирмено предприемачество.
Управление на проекти
12
Управление на стартъп проекти. Методологии. Целеполагане и планиране.

Програма

01
Предприемачески начин на мислене
Предприемачество. Какво означава да си предприемач. Себеоткритие и себеопознание. Прогресивно мислене и как да го развием.
Lean startup
02
Методологията Lean Startup. Тествай и подобрявай идеите си бързо. Създай прототип.
Бизнес модел
03
Какво е бизнес модел? Канава на бизнес модела и нейните компоненти. Работа с Канавата. Създаване на бизнес модел /концепция/ валидиране на бизнес идея.
Съответствие продукт-пазар
04
Как да постигнем продукт в съответствие с пазара. Обратна връзка от клиентите. Стратегии за навлизане на пазара и разрастване на бизнеса.
Правни аспекти
05
Интелектуална собственост. Правни форми. Регистриране на компания.
Разработване на продукти
06
Процес на разработване на продукт при стартъпи. Пътна карта на продукта.
Финанси
07
Въведение във финансите и стратегическото мислене. Финансови показатели за стартиращи фирми. Изчисляване на производствените разходи. Модели на приходи.
Маркетинг и продажби
08
Придобиване и увеличаване на клиентите. Маркетингови стратегии за стартиращи компании. Дигитален маркетинг за стартиращи фирми. Активиране на продажбите.
Човешки ресурси
09
Изграждане на екип. Съвети за създаване и организиране на екип.
Дружествени дялове/Капитал и отношения с инвеститори
10
Набиране на средства. Видове финансиране при стартиращи компании. Как да изберем инвеститори. Инвестиционен процес.
Продуктивност
11
Лична продуктивност. Екипна продуктивност. Стратегии и инструменти. Вътрешнофирмено предприемачество.
Управление на проекти
12
Управление на стартъп проекти. Методологии. Целеполагане и планиране.

Готови за излитане? 3,2,1